تبلیغات
اگر تنهاترین تنها شوم باز هم خدا هست. - شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید...

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید...

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387 09:04 ق.ظ

نویسنده : زیبا
ارسال شده در: حرف دل! ،
انسان مجموعه ای ازآنچه داردنیست بلکه مجموعه ایست ازآنچه هنوز ندارد،اما می تواند داشته باشد. ‹‹سارتر››

سرخپوستی به تنهایی مشغول گردش درجنگل بودکه تخم عقابی پیداکرد.او با این تصور که آن تخم به یک مرغ وحشی تعلق دارد آن را در آشیانه یک مرغ وحشی قرار داد.جوجه پس از چندی به دنیا آمد.در حالی که اطرافش تعدادی جوجه مرغ دیده می شد.مرغ هایی که جیک جیک می کردند و عین مرغ دانه و ارزن بر می داشتند.روزی در هنگام بهار پرنده جوان باصحنه بسیارزیبایی روبه رو شد.پرنده ای عظیم در آسمان مشغول پرواز بود ودرارتفاع بسیار بالابازیبایی ووقار و متانتی فوق العاده زیاد پهنه آسمان را به خود اختصاص داده بود .جوجه عقاب که در میان پرنده های وحشی بزرگ می شد پرسید(( این پرنده چه نام دارد!)) به او پاسخ داده شد نام او عقاب است !او زیباترین پرنده از میان پرنده هاست ...!))عقاب کوچک فکر کرد که پرواز با این همه وقار و متانت در پهنه آسمان چه امتیا ز بزرگی محسوب می شود.

اما از آنجا که می دانست هرگز نخواهد توانست به یک ((عقاب))مبدل شود،پرنده جوان رویای خود را به دست فراموشی سپرد.او تمام عمر خود را با این فکر که یک مرغ وحشی است سپری کردو سرانجام هم با این فکر از دنیا رفت.

و به راستی که چه تعداد نسل های بیشماری که به این جوجه عقاب شباهت دارند...!آنها دارای قابلیت های خارق العاده ای هستند.از استعدادهای ناشناخته ای در وجودشان بهره مندند و از ذوق و هنرو مهارتهای فراوان برخوردار هستند...!قابلیت هایی که جامعه بشری از آنها می تواند استفاده نماید وبه آنها اجازه دهند که آرزوهای قلبی خود را تحقق بخشند!

متٍاسفانه آنها در ((آشیانه هایی))به دنیا آمده اند که هیچ شخصیت بزرگی در پیش خود نداشته اند تا از آنها تقلید کنند.آنها پیامهایی دریافت کردهاند که عشق ومحبت فطری وجودشان را به عقب رانده است...

عشقی که می توانسته نسبت به خود داشته ونیز اعتماد به نفس و احترامی عمیق برای قابلیت ها وتوانایی های فطری خود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -فروش اینترنتی عطر